top of page

CX-Helse

ConsultX sine helserelaterte løsninger går under fellesbetegnelsen CX-Helse.

Vi er en viktig bidragsyter i den digitale moderniseringsprosessen for landets mange legesentre. Våre moderne CX-Helse driftsmodeller legger tilrette for en robust og gjennomtestet driftsplattform som kundene vil kunne stole fullt og helt på i fremtiden. Med dagens og fremtidens økte krav til stabilitet, fleksibilitet, skalerbarhet, samt sikkerhet, håndterer vi alt ende til ende for våre kunder.

Andre som kan ha stor nytte av tilsvarende løsninger er helsesentre, tannleger, fysioterapeuter, samt andre relaterte virksomheter innenfor helsesektoren.

bottom of page